Bangpakok Hospital

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Aqua Peel

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Botox

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Bright & White Laser

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Filler

ราคาเริ่มต้น 15,290 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Hifu

ราคาเริ่มต้น Shot ละ 29 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Infusion

ราคาเริ่มต้น 500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Jet Peel

ราคาเริ่มต้น 500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Laser Sellas

ราคาเริ่มต้น 1,700 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Mask ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น 500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)
รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

Go to top
Copyright © 2021 Bangpakok Hospital All rights reserved.