Bangpakok Hospital

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกให้กับบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกัน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล และทีมพยาบาลฉุกเฉิน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล และ ทีมพยาบาลฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลในโครงการ "ตองอุ๊ Super Cup"

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดอบรม CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 25 พ.ค. 67 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้อบรม CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล และทีมพยาบาลฉุกเฉิน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล และ ทีมพยาบาลฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลในโครงการ "ตองอุ๊ Super Cup"

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถ Ambulance

วันที่ 16 พ.ค. 67 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถ Ambulance ในการร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมในประเพณีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถ Ambulance

วันที่ 16 พ.ค. 67 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถ Ambulance ในการร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมในประเพณีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว

Go to top
Copyright © 2021 Bangpakok Hospital All rights reserved.